دسته: نقاشی و کاریکاتور
انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶
تعداد بازدید: 424 بازدید

تصویر جدید از یک ژن خوب

تصویر جدید از یک ژن خوب

تصویر جدید از یک ژن خوب

کیوان وارثی این کارتون را با عنوان «تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب» در نیش خط منتشر کرد.

۲ روز پیش موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در … کیوان وارثی
این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; …

کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

یک ژن خوب! ۱۳۹۶-۰۶-۲۵ طنز و کارتون. تصویر جدید از یک ژن خوب! کیوان وارثی این
کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

۲ روز پیش موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در رسانههاست.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۲ روز پیش اقتصاد ایران: کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن
خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; منتشر
کرد. – مشرق نیوز.

قوانین عجیب و غریب کارداشیان ها … او می گوید: من نمی توانم در خانه ام آنطور که دوست
دارم لباس بپوشم اما زمانی که بیرون از خانه هستم، خود واقعی ام را نشان می دهم و این …

۲ روز پیش موضوع ژن خوب همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در رسانه هاست.
کیوان وارثی این کارتون را با عنوا&#۲۰۱۳۲۶۵۹۴۵;.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; منتشر
کرد.

۱ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! ,موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از
مطالب طنز و جدی در رسانههاست. کیوان وارثی این کارتون را با عنوان …

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; منتشر
کرد.

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! نیریمیز:کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر
میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد. به گزارش …

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! سایت خبری تحلیلی هنگام Hengamnews.com: کیوان
وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن …

۱ روز پیش دولت بهار: کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب
&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; منتشر کرد. کاریکاتور/ تصویر جدید از یک ژن خوب!

n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

تصویر جدید از یک ژن خوب! کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر
میکروسکوپی از یک.

تصویر جدید از یک ژن خوب! دریافت خبر : شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۹:۵۸٫
تصویر جدید از یک ژن خوب! ۶۰۶۰. [ مشاهده متن کامل تصویر جدید از یک ژن خوب! در
پایگاه …

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر
میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۱ روز پیش n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

۱ روز پیش موضوع ژن خوب همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در رسانه هاست.
کیوان وارثی این کارتون را با عنوان تصویر میکروسکوپی از یک ژن …

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۱ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! – دوستان | خبر پو, پویش آخرین اخبار روز ایران و جهان.

n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; منتشر
کرد.

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط روزنامه قانون منتشر کرد.

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط روزنامه قانون منتشر کرد. تصویر جدید از یک ژن خوب!

۱ روز پیش دولت بهار کیوان وارثی این کارتون را با عنوان تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب
منتشر کرد.

۲ روز پیش به گزارش ایسنا، کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک
ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط روزنامه قانون منتشر کرد. انتهای پیام.

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – کیوان وارثی این
کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط …

۱ روز پیش موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در رسانههاست. به
این میگن ژن خوب کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر
میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۱ روز پیش موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمايه بسياري از مطالب طنز و جدي در … کيوان وارثي
اين کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصوير ميکروسکوپي از يک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; …

۱ روز پیش کاریکاتور/ تصویر جدید از یک ژن خوب!&#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در
نیش خط روزنامه قانون تصویر جدید از یک ژن خوب! / کاریکاتور …

کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – کیوان وارثی این
کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط …

کیوان وارثی این کارتون را با عنوان تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب در نیش خط
منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد. – ۱۶-۰۹-۲۰۱۷@۰۵:۲۲:۴۴ GMT.

تصویر جدید از یک ژن خوب! … حفظ تمامیت سازمان تامین اجتماعی یک الزامی حقوقی و
شرعی. – ایلنا … زمان پخش سری جدید &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;چشم شب روشن&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; مشخص شد. – برنا …

۱ روز پیش به گزارش ایسنا، کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک
ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط روزنامه قانون منتشر کرد. کاریکاتور- …

۱ روز پیش طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر
میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد. تصویر جدید از …

n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط روزنامه قانون منتشر کرد. www.dustaan.com تصویر جدید از یک ژن خوب!

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد. … تصویر جدید از یک ژن خوب! +کاریکاتور.

۱ روز پیش آذرقلم: امروز هم همچون روزهای گذشته، بهترین و مهمترین کارتون های منتشر شده در
خبرگزاری ها و روزنامه های کشور را که با محوریت موضوعات سیاسی و …

تصویر جدید از یک ژن خوب!. موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از
مطالب طنز و جدی در رسانههاست. – برترین ها.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

تصویر جدید از یک ژن خوب! شناسه خبر: ۴۴۵۴۹ سرویس: گالری تصاویر. ۲۵ شهریور
۱۳۹۶ – ۰۹:۵۷:۴۲. تصویر جدید از یک ژن خوب!

n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – کیوان وارثی این
کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط …

عکس جدید از یک ژن خوب! توسط : خبرگزاریدر: ۲۵ شهریور , ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۲۰.
خبرگزاری آفتاب نیوز در دیجی مجله: آفتابنیوز : تگ ها : تصویر جدیدژن خوب.
اشتراک ۰٫

۲ روز پیش میهن مگ : خبرگزاری ایسنا: موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری … کیوان
وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن …

n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

۱ روز پیش خانه / سرگرمی / تصویر جدید از یک ژن خوب! … کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;
تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد. آفتابنیوز : (آفتاب – سیاسی)

۱ روز پیش به این میگن ژن خوب. کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از
یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط روزنامه قانون منتشر کرد. ۵۷۵۵۵۷۶۱٫png.

۲ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر
میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

تصویر جدید از یک ژن خوب! کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر
میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد. این مطلب تا کنون ۱ بار بازدید
شده است …

تاريخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ – ۱۰:۲۹٫ تصویر جدید از یک ژن خوب! کیوان وارثی
این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر
کرد …

۱ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب!/ کاریکاتور. موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه
بسیاری از مطالب طنز و جدی در رسانههاست. کیوان وارثی این کارتون را …

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد. آفتابنیوز :

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

تداوم همکاری با &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;جیوگانیک&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷;/ قایق های جدید روئینگ در راه است · عکس &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;لیلا حاتمی&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷;
با تندیس بهترین بازیگر زن جشن خانه سینما · فیلم/ قالیباف: &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;دکتر سلام&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; یک …

۱ روز پیش به این میگن ژن خوب. کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از
یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط روزنامه قانون منتشر کرد. ۵۷۵۵۵۷۶۱٫png.

n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

۱ روز پیش به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;
تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

۱ روز پیش n n n تصویر جدید از یک ژن خوب! n n nn n n طنز و کاری.

۱ روز پیش موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در … کیوان وارثی
این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; …

۱ روز پیش یوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط
منتشر کرد.

n موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در رسانههاست.
n nبه این میگن ژن خوب n کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر …

۱ روز پیش تصویر جدید از یک ژن خوب! موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب
طنز و جدی در رسانههاست.

۲۴ جولای ۲۰۱۷ روزنامه شرق طی یادداشتی با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;پسلرزههای ماجرای ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; درباره … فرداکاتور ·
گزارشهای تصویری · گزارشهای ویدئویی · صبحانه با خبر · پنج دقیقه با خبر …. این
روزنامه یادآوری کرده است که &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;نقد به “آقازادگی” بحث جدیدی نیست، اما با … خون خوب و
ژن برتر&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; نوشته است: &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱; اگر سخنان آقازاده آقای عارف، یک جمله مفرده …

۲۵ ژوئن ۱۹۹۶ خبرآنلاین/ کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن
خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد. با کانال تلگرامی &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;آخرین خبر&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; همراه …

تصویر جدید از یک ژن خوب!/ کاریکاتور. تاریخ انتشار : شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ۱۹:
۱۴٫ موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در …

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط روزنامه قانون منتشر کرد. www.dustaan.com تصویر جدید از …


معرفی یک ژن بسیار خوب و مرغوب ! ▫مرتضی سبحانینیا (پدرش ۲۶سال نماینده اصولگرا در مجلس بود).متولد ۱۳۶۰، از سال ۸۴وارد وزارت کشور شد و در …

۲۴ جولای ۲۰۱۷ این لینکها خارج از بیبیسی است و در یک پنجره جدید باز میشود … افتخار میکنم این
تواناییها از دو تا ژن خوب، هم از طرف مادر و هم از طرف پدر آمده است.” عارف حق نشر عکس
TASNIM Image caption اظهارات حمیدرضا عارف، پسر محمدرضا عارف، … تاثیری در
دستاوردهای یک فرد مثلا در زمینه تحصیلات و کسب علم و دانش دارد؟

۱ روز پیش موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در رسانه هاست.

۲ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط منتشر کرد.

کاریکاتور/ تصویر جدید از یک ژن خوب! ۲۵ شهریور -۹۶٫ چرا کشف نمی شود ژن خمینی
شیاد و خامنه ای رمال چگونه ژنی بوده است؟ موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه …

nتصویر جدید از یک ژن خوب!n nn طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – کیوان وارثی
این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر …

کد خبر: ۱۸۳۸۲۰. تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۶ – ۱۴:۲۶. صفحه نخست &#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; سیاسی ·
کاریکاتور/ تصویر جدید از یک ژن خوب! برچسب ها: ژن خوب. Bookmark and Share.

۲۵ جولای ۲۰۱۷ واکنش بازیگر دورهمی به ژن خوب پسر عارف /عکس. محمد نادری در واکنش به مطرح شدن
موضوع “ژن برتر” پست زیر را در صفحه اینستاگرامش به اشتراک …

۱ روز پیش کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش
خط روزنامه قانون منتشر کرد. www.dustaan.com تصویر جدید از …

۱ روز پیش موضوع “ژن خوب” همچنان موضوع و دستمایه بسیاری از مطالب طنز و جدی در … کیوان وارثی
این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; …

تصویر جدید از یک ژن خوب! □نوشته شده در:۱۳۹۶/۰۶/۲۵٫ طنز و کاریکاتور >
کاریکاتور – کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن
خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; …

۲۵ جولای ۲۰۱۷ واکنش یک بازیگر به ماجرای ژن خوب (+عکس). محمد نادری در واکنش به ماجرای جنجالی
ژن خوب پستی تند و کوبنده در صفحه شخصی خود به اشتراک …

تصویر جدید از یک ژن خوب! طنز و کاریکاتور > کاریکاتور – کیوان وارثی این
کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد.

۲۴ جولای ۲۰۱۷ واکنشهای منفی به اظهارات پسر معاون اول دولت اصلاحات به گونهای بوده که برخی عوامل
دولت اصلاحات را نگران و وادار به اظهارنظر کرد.

به گزارش مهار نیوز به نقل از آخرین خبر : کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;
تصویر میکروسکوپی از یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط منتشر کرد. : مهار نیوز; : ۱۳۴۸/۱۰/۱۱
 …

۲۳ جولای ۲۰۱۷ داستانهای یک &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷;! … آقازادگی، موضوعی جدید یا معضلی قدیمی … بحث جدیدی
نیست که جناح اصلاحطلب بخواهد آن را موضوعی غریب نسبت به جریان خود بداند. …
مجازی به جشن تولد دو سالگی صفحه اینستاگرام نماینده رشت + تصاویر …

۱ روز پیش به این میگن ژن خوب. کیوان وارثی این کارتون را با عنوان &#۲۰۱۳۲۶۶۰۹۱;تصویر میکروسکوپی از
یک ژن خوب&#۲۰۱۳۲۶۶۱۰۷; در نیش خط روزنامه قانون منتشر کرد. ۵۷۵۵۵۷۶۱٫png.

ارسال نظر


عضو کانال تلگرام رمان98 شوید