آغاز پرداخت آغاز

آغاز تایید نهایی شماره شبا بانکی سهام عدالت

بزودی نتایج تعامل با سیستم بانکی مبنی بر تایید یا عدم تایید احتمالی شبای مشمولانی که شبای بانکی خود را مدتی قبل در سامانه سهام عدالت ثبت نموده، ولی هنوز نتیجه آن را دریافت نکرده‌اند، مشخص خواهد شد.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید