آیا قاتل آتنا اعدام شد

عکس های جمعیت پارس آباد حاضر در محل اعدام قاتل آتنا اصلانی

بامداد امروز مردم پارس آباد همه برای مشاهده اعدام قاتل اتنا اصلانی در ماء عام جمعیتی که همه منتظر همچین روزی بودن تا طناب مجازات به گردن قاتل آتنا اویخته شود.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید