اعتراف محدثه 13 ساله

بازجویی از محدثه ۱۳ ساله قاتل آتنا اصلانی

محدثه 13 ساله آنقدر ظاهری زیبا، معصوم ومتین دارد که آدم دلش نمی آید او را با عنوان دختر قاتل خطاب کند. با اصرار من و صحبت عمویش، سرانجام از اتاق بیرون می آید و ...

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید