اعلام نتیجه همه پرسی

زمان اعلام نتیجه همه پرسی کردستان عراق

همه پرسی اسقلال کردستان عراق به صورت رسمی آغاز شد برگه های رای همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق برگه ها به 4 زبان کردی، عربی، انگلیسی و ترکمنی (ترکی) است.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید