بازداشت آزاده نامداری

علت بازداشت آزاده نامداری چیست؟

گفته می شود آزاده نامداری بعد از برگشت به ایران در فرودگاه بازداشت شده، هنوز معلوم نیست وی از طرف چه ارگانی بازداشت شده است.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید