بازگشت آزاده نامداری

بازگشت آزاده نامداری و مجری گری پدر و مادرای خوبی باشیم

آزاده نامداری بعد از حواشی پیش آمده در سویس به عرضه مجری گری بازگشت و برنامه پدر و مادرای خوبی باشیم برای یک سامانه اینترنتی اجرا میکند. که به زودی قرار از پخش شود.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید