بازیگران آتش و قداره

بازیگران فیلم سینمایی آتش و قداره

فیلمبرداری فیلم سینمایی آتش و قداره چهارمین اثر سینمایی محمد عرب (گرگانی) که از اواسط خرداد ماه در دکورهای جدید شهرک سینمایی غزالی آغاز شده بود، سرانجام با ۴۵ جلسه فیلمبرداری به پایان رسید.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید