برج میلاد تهران

عکس های فاز دو برج میلاد ۲

پروژه «برج میلاد 2» که برنامه ساخت آن در مدیریت شهری نهایی شده قرار است در قالب سه نوع بنای ساختمانی شامل مرکز خرید، یک مرکز تجارت جهانی و یک هتل در مجاورت برج میلاد احداث شود. جزئیات این نقشه نشان می دهد ارزش این پروژه براساس قیمت گذاری و توافقات اولیه که در سال 90 بین مدیریت شهری و یک شرکت سازنده انجام شده در حدود 950 میلیارد تومان است.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید