عکس ماه گرفتگی

عکس های ماه گرفتگی ۱۶ مرداد ۱۳۹۶

عکس های ماه گرفتگی 16 مرداد 139616 ساعت قبل ... امشب دوشنبه 16 مردادماه 1396، یک ماه گرفتگی یا خسوف جزئی در ایران ... کنند و یا با ابزار رصدی ...

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید