فرودگاه دبی عکس

فرودگاهی دبی به شکل هواپیما داخل دریا خلیج فارس + عکس

فرودگاهی زیبا در دبی به شکل هواپیما در داخل دریا خلیج فارس که اواخر سال ٢٠١٧ افتتاح می شود.

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید