۹ شهریور ۱۳۹۶ عید قربان

عکس نوشته تبریک عید قربان مبارک

عید قربان عیدی که یاد بود خاطره است خاطره یک پدر و قصه یک پسر عیدی که یادبود ابراهیم خلیل است عیدی که قصه ایثار اسماعیل بیائید به یاد بود بابای ابراهیم به قربان گاه برویم و الله اکبر را زمزمه کنیم

1
عضو کانال تلگرام رمان98 شوید